Ἔμπρακτη ἡ ἐπανεκκίνηση

Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας μας ἀποδεικνύεται ἐμπράκτως ἀπὸ δύο στοιχεῖα: πρῶτον, ἀπ’ τὶς προσλήψεις προσωπικοῦ, 124295 τὸν Μάϊο, ἔναντι ἀπολύσεων, 68562 καὶ 368852 τὸ πεντάμηνο, ἔναντι 292659• δεύτερον, ἀπ’ τὴν αὔξηση τοῦ δείκτου ἐπιχειρηματικῆς ἐμπιστοσύνης στὸ 93,8 τὸν Μάϊο, τὸ ἀνώτερο ἐπίπεδο ἀπ’ τὸν Ὀκτώβριο 2008. Τὰ ἄλλα στοιχεῖα συμπληρώνουν τὴν δυναμική, ἡ μείωση τῶν ληξιπροθέσμων ὑποχρεώσεων τοῦ δημοσίου στὰ 7,3 δις εὐρώ, τὸν Ἀπρίλιο, ἔναντι 8,2 τὸν Μάρτιο, ἀλλὰ πάντοτε καθυστερεῖ ἀρκετὰ ἡ γραφειοκρατία τὴν ἐξόφλησή τους• ἀπ’ τὴν ἄλλη πληθαίνουν τὰ δημοσιεύματα γιὰ εὐνοϊκὲς προοπτικὲς γιὰ τὴν Ἑλλάδα, περισσοτερο ἀπ’ τοὺς καταστροφολόγους τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς μὲ δακρύβρεκτα κείμενα μετανοίας. Τὸ ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι ἐμφανίσθηκε ἰαπωνέζικο ἵδρυμα γιὰ τὴν ἀγορὰ ὁμολόγων μας 2,9 δις εὐρώ, ὡς ἀπόδειξη τῆς ἐμπιστοσύνης πρὸς τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, ἀνεξαρτήτως τῆς τελικῆς πραγματοποιήσεώς του• ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας μετράει πάντοτε στὴν οἰκονομία.