Ἀπόηχος τουρκικῆς ἐκρήξεως

Ὁ ἀπόηχος τῶν διαδηλώσεων στὴν Τουρκία ἔχει ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν περιοχή, διότι εἶναι μεγάλη χώρα καὶ ἀναζητοῦσε τὰ τελευταῖα χρόνια ρόλου ἡγετικῆς δυνάμεως• ἡ ἀφορμὴ τῶν γεγονότων ἦταν ἡ ἀνέγερση ὀθωμανικοῦ μνημείου στὴν πλατεῖα Ταξὶμ καὶ ἡ καταστροφὴ ἄλλου τοῦ Κεμὰλ Ἀτατούρκ. Ἄλλωστε στὴν ὁμιλία του στὴν Ἐθνοσυνέλευση γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τῆς καταναλώσεως ἀλκοὸλ καὶ τοῦ φιλιοῦ δημοσίως, , κατὰ τὸν ἰσλαμικὸ νόμο εἶπε ὅτι τὰ ἐπέτρεψε κάποιος ἀλκοολικός, ἐννοώντας τὸν Κεμὰλ Ἀτατούρκ, χωρὶς νὰ τὸν κατονομάσει• οἱ Κεμαλιστὲς καὶ οἱ Φιλελεύθεροι τὸ θεώρησαν ὕβριν, κατὰ τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ τουρκικοῦ κράτους καὶ τῆς «συνταγματικῆς» τάξεως τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ ἀποκάλυψη τῶν βαθυτέρων σκέψεών του γιὰ προσωπικὸ καθεστώς.