Ἀγανακτισμένοι, τουρκικὰ

Ἡ ἐξέγερση στὴν Τουρκία, ἀνεξαρτήτως τῆς ἀφορμῆς της, μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ τὰ Δεκεμβριανὰ καὶ τοὺς Ἀγανακτισμένους στὴ χώρα μας• οἱ διαδηλώσεις στὴν γείτονα καὶ τὰ Δεκεμβριανὰ ταυτίζονται ὡς πρὸς τὴν προβολή τους ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή, ὡς ἐξέγερση τοῦ κόσμου. Ἀλλὰ ἀγνοοῦνται οἱ διαφορές, στὰ Δεκεμβριανά, τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ ἦταν οἱ καταστροφὲς τῶν πάντων, κυρίως τῶν τραπεζῶν, ἀπὸ ὁμάδες κουκουλοφόρων, ἐνῶ στὴν Τουρκία δὲν συμβαίνουν αὐτά, οἱ διαδηλώσεις εἶναι εἰρηνικὲς καὶ θυμίζουν τοὺς δικούς μας Ἀγανακτισμένους, ἀλλὰ αὐτοὺς τοὺς εἶχαν ἐξαφανίσει καὶ κατασυκοφαντήσει οἱ δυτικοὶ «δημοσιογράφοι». Τὸ αὐθόρμητο στοιχεῖο εἶναι ἐμφανέστατο στὴν Τουρκία, ὅπως καὶ στοὺς Ἀγανακτισμένους, ἀλλὰ ἀπουσίαζε σχεδὸν παντελῶς στὰ Δεκεμβριανά. Ἐνδιαφέρει ἡ ἱστορικὴ σύγκριση.