Ἀποστάσεις λογικές Εὐρώπης

Στὰ γεγονότα τῆς Τουρκίας οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀντέδρασαν ἀμέσως ὑπὲρ τῶν διαδηλωτῶν καὶ κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ, θυμίζοντας τὴν ἀντίστοιχη στάση στὴν Οὐκρανία τὸ 2004 καὶ Γεωργία ἕνα ἔτος μετά• οἱ Εὐρωπαῖοι τηροῦν σχετικὰ προσεκτικὴ στάση, πέραν ἀπ’ τὴν καταδίκη τῆς βίας ἀπ’ τὴν πλευρὰ τῆς Ἀστυνομίας καὶ τοῦ σεβασμοῦ τοῦ δικαιώματος συνέρχεσθαι καὶ συνεταιρίζεσθαι τῶν πολιτῶν. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν προβάλλει ὡς δικαιολογία τὴν καταγγελία τῶν κοινωνικῶν δικτύων, ὅτι ἔχουν προκαλέσει τὴν ἐξέγερση τοῦ κόσμου κι ἔχει δίκαιο, διότι μέσῳ τοῦ διαδικτύου συνεννοοῦνται οἱ ὁμάδες διαδηλωτῶν• ἀλλὰ ἔχει ἄδικο, διότι ἔχει ἐπιβάλει αὐστηρὴ λογοκρισία στὸν τύπο, σύνηθες, ἀλλὰ καὶ διότι τὸ διαδίκτυο εἶναι τὸ κύριο μέσο ἐνημερώσεως. Οἱ ἐπικρίσεις κατὰ τοῦ καθεστῶτος ἔχουν βαθιὲς ρίζες, διότι τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα ὁ Ἀχμὲντ Νταβίτογλου εἶχε διακόψει στὴν πράξη τὶς διαπραγματεύσεις γιὰ ἔνταξη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀρνούμενος τὴν ἐφαρμογὴ τῶν πρωτοκόλλων.