Τουρκία, ἧττα τοῦ Ἐρντογὰν

Οἱ συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στὶς τουρκικὲς πόλεις, μὲ ἕναν νεκρὸ πλέον, προσλαμβάνουν χαρακτῆρα λαϊκῆς ἐξεγέρσεως, μὲ τὴν ἐπέκτασή στὶς περιφερειακὲς πόλεις• παραμένουν αὐθόρμητες καὶ χωρὶς οὐσιαστικὴ ἡγεσία γιὰ καθοδήγησή τους• ὁ πρωθυπουργὸς ἀντιμετωπίζει τὴν πρώτη του μεγάλη ἧττα, ἂν καὶ ἀναχώρησε γιὰ τὴν προγραμματισμένη ἐπίσκεψη στὶς χῶρες τοῦ Μάγκρεμπ, ὡς ἔνδειξη ἀπολύτου ἐλέγχου τῆς καταστάσεως. Τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ εἶναι ἡ συσσωρευμένη ὀργὴ καὶ ἡ σύγκλιση τῶν Κεμαλιστῶν μὲ τοὺς Φιλελεύθερους, τοὺς Κούρδους, ἄλλους μειονοτικοὺς καὶ τοὺς χούλιγκανς τῶν γηπέδων• τὸ πλῆθος εἶναι ἀνομοιογενὲς καὶ ἔκθετο ἔτσι στὶς παρεμβάσεις τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν κάθε μορφῆς καὶ στὴν ὑπονόμευσή του, ὅταν μάλιστα ὁ τουρκικὸς λαὸς δὲν ἔχει ἐμπειρία λαϊκῶν κινητοποιήσεων καὶ οἱ ἐπίδοξοι ἐκμεταλλευτὲς τῆς ἐξεγέρσεως εἶναι πολλοί, ἀπ’ τοὺς στρατιωτικοὺς μέχρι τοὺς Κούρδους καὶ ἄλλες μειονότητες ἤ καὶ τοὺς ἀντιπάλους τοῦ ἡγετικοῦ ρόλου τῆς Τουρκίας στὴν εὐρύτερη Μέση Ἀνατολή.