Κεντρικὴ Εὐρώπη, πλημμύρες

Οἱ πλημμύρες στὶς χῶρες τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης, Ἐλβετία, Αὐστρία, Τσεχία, Γερμανία, Πολωνία, προσλαμβάνουν δραματικὸ χαρακτῆρα, μὲ ἑπτὰ νεκρούς• στὴν Πράγα καὶ στὸ Πασσάου, τὰ νερὰ ἀνέβηκαν ἕνα μέτρο σχεδὸν καὶ πολλὲς συνοικίες ἔχουν ἐκκενωθεῖ, ἐνῶ σὲ ἄλλες τὰ σωστικὰ συνεργεῖα φτιάχνουν φράγματα, πέραν τῆς διασώσεως τῶν ἐγκλωβισμένων, πολλὲς φορὲς καὶ μὲ βάρκες. Οἱ τοπικὲς ἀρχὲς τὶς θεωροῦν τὶς χειρότερες ἀπ’ τὸ 1954, καθὼς οἱ καταρρακτώδεις βροχὲς συνεχίζονται χωρὶς διακοπὴ κι ἀπειλοῦνται πλέον οἱ χαμηλότερες περιοχές, μὲ τὴν ροὴ τῶν ὑδάτων πρὸς τὴν θάλασσα• οἱ ἀρχὲς ἔχουν κινητοποιηθεῖ σὲ ὅλες τὶς χῶρες, ἐνῶ καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ καὶ οἱ γειτονικὲς χῶρες ἔχουν κινητοποιήσει τὶς ὑπηρεσίες τους. Πολλὲς περιοχὲς στὶς πληγεῖσες χῶρες ἔχουν κηρυχθεῖ πλέον σὲ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης.