Αἰκατερίνεμπουργκ εὐρωρωσικὴ διάσκεψη

Ἡ εὐρωρωσικὴ διάσκεψη κορυφῆς στὸ Αἰκατερίνεμπουργκ χαρακτητρίζεται ὡς ἰδιαιτέρως θετική, διότι ἐτέθησαν οἱ βάσεις γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν περισσοτέρων ἐκκρεμῶν προβλημάτων• ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, μὲ τοὺς Μανουὲλ Μπαρόζο καὶ Χέρμαν Φὸν Ροπάι, συμφώνησαν στὴν ἁπλοποίηση τῆς ἐκδόσεως βίζας, γεγονὸς ποὺ ἀποδεσμεύει τὶς μετακινήσεις τῶν ἐπιχειρηματιῶν καὶ τῶν τουριστῶν• στὸ Κυπριακὸ σημειώθηκε προσέγγιση, ἂν καὶ ὁ Ρῶσος πρόεδρος ζήτησε περισσότερη διαφάνεια• στὰ οἰκονομικὰ δὲν ὑπῆρχε πρόβλημα, καθὼς ἡ Εὐρώπη εἶναι ὁ πρῶτος ἐμπορικὸς ἑταῖρος τῆς Ρωσίας, μὲ τὸ διμερὲς ἐμπόριο στὰ τετρακόσια περίπου δις εὐρώ, ἐνῶ ἡ Μόσχα διατηρεῖ τὸ 40% τῶν συναλλαγματικῶν της διαθεσίμων στὸ ἑνιαῖο νόμισμα. Οἱ ἀποφάσεις εὐνοοῦν τὴν Ἑλλάδα, διότι διευκολύνουν τὸ τουριστικὸ ρεῦμα, ἀλλὰ καὶ τὸ οἰκονομικό, τῶν Ρώσων πρὸς τὴν χώρα μας.