Ἀπώλεια δύο ὁμογενῶν μας

Στὸν τελευταῖο ἀνεμοστρόβιλο τῆς Ὀκλαχόμα, ἀνάμεσα στοὺς 18 νεκρούς, περιλαμβάνεται καὶ ὁ ὁμογενὴς Τὶμ Σαμαρᾶς μὲ τὸν γιό του Πώλ• οἱ δύο τους ἦταν εἰδικοὶ μετεωρολογοι καὶ μελετοῦσαν τὸν τρόπο γενέσεώς τους, ὅταν ἔπεσαν πάνω στὸ μάτι τοῦ ἀνεμοστροβίλου καὶ χάθηκαν, μαζὶ μὲ ἕναν συνεργάτη τους. Ἡ ὁμογένεια θρηνεῖ τὸν θάνατό τους, ἀλλὰ καὶ ἡ κοινότητα τῶν μετεωρολόγων• ἡ γένεση τῶν ἀνεμοστροβίλων εἶναι ἀπρόβλεπτη, διότι, ἐνῶ γνωρίζουμε ὅτι ὀφείλονται στὴν ἀπότομη ἄνοδο τῆς θερμοκρασίας σὲ κάποιο σημεῖο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν μείωση τῆς ἀτμοσφαιρικῆς πιέσεως καὶ τὴν αἰφνίδια εἰσροὴ τῶν ἀνέμων γιὰ κάλυψη τοῦ κενοῦ, δὲν γνωρίζουμε, γιατὶ συμβαίνει στὸ σημεῖο αὐτὸ κι ὄχι σὲ ἕνα ἄλλο.