Μείωση ΦΠΑ στὴν ἑστίαση

Ἡ τρόϊκα ἔφθασε στὴν Ἀθήνα, ἀλλὰ ὅλοι πιστεύουν ὅτι ἡ ἐπιθεώρηση αὐτὴ ἔχει μᾶλλον τυπικὸ χαρακτῆρα, διότι ἡ κανονικὴ ἀξιολόγηση τῆς προόδου τῆς χώρας θὰ γίνει τὸν Σεπτέμβριο• τὰ δημοσιονομικὰ πηγαίνουν καλὰ καὶ οἱ μεταρρυθμίσεις ἐπίσης, ὅπως τὸ ὁμολογοῦν οἱ ἴδιοι οἱ δανειστές μας. Ἡ μείωση τοῦ ΦΠΑ στὴν ἑστίαση εἶναι τὸ κύριο αἴτημα τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως καὶ μᾶλλον θὰ ἱκανοποιηθεῖ, παρὰ τὶς ἐπιφυλάξεις στελεχῶν τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου • θεωροῦνται ὅμως αὐτὲς τυπικές, διότι πάντοτε ἔτσι γίνεται, προβάλλει ἀντιρρήσεις πρὶν ἱκανοποιήσει κάποιο αἴτημα. Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, ὅπως δείχνουν ὅλα τὰ στοιχεῖα, εἶναι τὸ ἐπιχείρημά μας, διότι χρειάζεται νέα ἀνάσα ἡ ἀγορὰ γιὰ τὴν ἀνάπτυξή της.