Τουρκία, δύο νεκροὶ πλέον

Σὲ δύο ἀνέρχονται οἱ νεκροὶ στὴν Τουρκία ἀπ’ τὶς συγκρούσεις μεταξὺ διαδηλωτῶν καὶ Ἀστυνομίας, ἐνῶ ἔγινε καὶ παρέμβαση τῶν συνδικάτων, μὲ τὴν κήρυξη ἀπεργίας• ἡ ἀναταραχὴ προσλαμβάνει ἄλλες διαστάσεις, ἐνῶ οἱ διαδηλωτὲς φτιάχνουν ὁδοφράγματα στὴν πλατεῖα Ταξὶμ καὶ ἑτοιμάζονται γιὰ μακροχρόνιο ἀγῶνα. Οἱ νέοι ἀποκτοῦν ἐμπειρία ἀπὸ διαδηλώσεις, ἄγνωστες παρόμοιας μορφῆς στὴ χώρα, ἀλλὰ ὀργανώνονται καὶ μεθοδεύουν τὴν δράση τους• ταυτοχρόνως ὅμως οἱ δύο νεκροὶ προκαλοῦν νέα ἔνταση καὶ ἐπέκταση τῶν διαδηλώσεων καὶ σὲ νέες πόλεις. Δύσκολα πλέον ἐλέγχεται ἡ κατάσταση, καθὼς δὲν παρουσιάζει σημεῖα ἐκτονώσεως γιὰ πέμπτη μέρα, παρὰ ἀντιθέτως κλιμακώσεως• ὁ αὐθόρμητος χαρακτήρας της παραμένει, ἀλλὰ ταυτοχρόνως διεισδύουν καὶ οἱ παρακρατρικοὶ μηχανισμοί, μαζὶ μὲ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες, τοπικὲς καὶ ξένες, μὲ δικούς της σκοποὺς ἑκάστη. Οἱ οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις φαίνονται ἤδη, μὲ τὴν πτώση στὸ Χρηματιστήριο τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὴν συνακόλουθη ματαίωση πολλῶν τουριστικῶν προγραμμάτων.