Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης, τῆς Μόσχας καὶ τῆς Βομβάης• τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε στὰ 1.3091 δολλάρια καὶ 131,2545 γιέν, ὅπως ἀνέβηκε καὶ τὸ πετρέλαιο, 102,15, ἀλλὰ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1396,75. Οἱ ἐπενδυτὲς δὲν προβλέπουν εὐρύτερη οἰκονομικὴ ἀναταραχὴ ἀπ’ τὶς διαδηλώσεις στὴν Τουρκία, ἔστω κι ἂν συνεχισθοῦν τὰ ἐπεισόδια• ἄλλωστε στὸ Χρηματιστήριο τῆς Κωνσταντινουπόλεως σημειώθηκε ἀνάκαμψη χθές, ἐνῶ ὑποχώρησαν καὶ τὰ ἐπιτόκια τῶν κρατικῶν ὁμολόγων τῆς χώρας. Στὴν Εὐρώπη βελτιώνεται τὸ οἰκονομικὸ κλίμα, καθὼς στὴν Γερμανία ὁ δείκτης ἐμπιστοσύνης αὐξήθηκε τὸν περασμένο μῆνα στὶς 48,3 μονάδες, ἀπὸ 46,7 τὸν Ἀπρίλιο, ἐνῶ ὁ δείκτης βιομηχανικῆς παγαγωγῆς στὸ ὑψηλότερο σημεῖο τῆς διετίας, 49,4• φυσικὰ εἶναι ἄγνωστες οἱ ἐπιπτώσεις τῶν πλημμυρῶν, ἂν καὶ πιστεύεται ὅτι θὰ συμβάλουν στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας οἱ πιστώσεις γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν. Στὴν Ἰαπωνία ἡ ἀνάκαμψη φαίνεται ὅτι καθυστερεῖ ἀρκετά.