Συρία, ἀλλαγὴ ἰσορροπίας

Ἡ ἰσορροπία ἔχει ἀλλάξει στὸν ἐμφύλιο πόλεμο τῆς Συρίας, τόσο ἀπὸ πλευρᾶς στρατιωτικῆς, ὅσο καὶ διπλωματικῆς• στὴν πρώτη, οἱ ἀντάρτες διατηροῦν κάποιες ἰσχυρὲς θέσεις στὴν συνοριακὴ μὲ τὸν Λίβανο πόλη τους Κουασάιρ, ἄλλοτε προπύργιό τους, ἀλλὰ μὲ πολὺ δυσκολία, ἐνῶ χάνουν ἔδαφος στὶς συνοικίες τῆς Δαμασκοῦ. Ἡ ἀναταραχὴ στὴν Τουρκία τοὺς ἔχει δημιουργήσει πολλὰ προβλήματα στὸν ἀνεφοδιασμό τους, ἀλλὰ καὶ στὰ ἐσωτερικά τους, καθὼς διαπιστώνεται ὅτι εἶναι ἀδύνατη ἡ συνοχή τους καὶ ἡ ἀνάδειξη ἡγεσίας γιὰ τὴν ἐκπροσώπησή τους• μᾶλλον πολλαπλασιάζονται οἱ διαφωνὶες μὲ τὶς στρατιωτικὲς ἀποτυχίες. Στὰ διπλωματικά, ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, διαβεβαίωσε τοὺς Εὐρωπαίους, ὅτι δὲν ἔχει παραδώσει τοὺς πυραύλους S300 στὸ καθεστώς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐπέκρινε αὐστηρὰ γιὰ τὴν ἄρση τοῦ ἐμπάργκο ὅπλων κατὰ τῶν ἀνταρτῶν, ἔστω κι ἂν δὲν ἔχει ἐφαρμοσθεῖ ἀκόμη• οἱ διπλωματικὲς διαβουλεύσεις συνεχίζονται, ἀλλὰ μὲ πολλὴ δυσκολία, λόγῳ διαφωνιῶν τῶν μεγάλων.