Παραίτηση τουρκοκυπριακῆς κυβερνήσεως

Ἡ παραίτηση τῆς τουρκοκυπριακῆς κυβερνήσεως ἦρθε, ἀμέσως μετὰ τὴν καταψήφισή της ἀπ’ τὴν Βουλὴ τῶν κατεχομένων• ὁ Τουρκοκύπριος πρόεδρος δὲν ἔχει περιθώρια σχηματισμοῦ ἄλλης κυβερνήσεως καὶ προκηρύσσει ἐκλογὲς στὶς 28 Ἰουλίου. Οἱ ἐξελίξεις ὀφείλονται σὲ μεγάλο βαθμὸ στὴν ἀναταραχὴ στὴν Τουρκία καὶ στὴν ἀδυναμία ἀμέσου παρεμβάσεως τῆς Ἄγκυρας γιὰ συμμόρφωση… διότι ἀπὸ καιρὸ προετοιμαζόταν ἡ «ἀνταρσία» τῶν βουλευτῶν• οἱ Τουρκοκύπριοι βλέπουν τὴν ζωὴ στὴν ἐλεύθερη ζώνη τῆς μεγαλονήσου καὶ τρέχουν τὰ σάλια τους, ἀκόμη καὶ τώρα στὴν περίοδο τῆς κρίσεως. Ἐὰν ἐπιτύχει ἡ κίνησή τους, τότε διευκολύνεται κάπως ὁ δρόμος γιὰ τὸν εἰρηνευτικὸ διάλογο καὶ τὴν σταδιακὴ ἄρση τῶν προβλημάτων• πρῶτο μέτρο θεωρεῖται ἀπ’ τὴν Λευκωσία, ἡ παραχώρηση τῆς Ἀμμοχώστου, ὁπότε διευκολύνονται οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν Εὐρώπη.