Πρωθυπουργὸς στὴν Φιλανδία

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Φιλανδία εἶναι ἡ πρώτη σὲ χώρα μεσαίου μεγέθους καὶ μὲ δυναμικὴ οἰκονομία, μετὰ ἀπὸ ἕναν χρόνο στὴν ἐξουσία• πολιτικὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἔχει τὴν ἄνεση τῆς ἀπουσίας ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς θὰ μιλήσει σήμερα σὲ συνέδριο γιὰ τὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισμὸ καὶ θὰ ἔχει συνομιλίες μὲ τὸν οἰκοδεσπότη Γιοῦρι Κατάινεν• τὰ διμερῆ, καθὼς ἡ Φιλανδία εἶχε ζητήσει ἐγγυήσεις γιὰ τὴν συμβολή της στὶς δόσεις, ἀλλὰ καὶ τὰ εὐρωπαϊκὰ εἶναι τὰ κύρια θέματα, μὲ τὶς δύο χῶρες σὲ ἀνάλογη κατηγορία στὴν Εὐρωζώνη, ὅταν εἴχαμε στενώτατη συνεργασία ἐπὶ Κώστα Καραμανλῆ. Στὰ διμερῆ περιλαμβάνεται καὶ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία, καθὼς ἡ ΝΟΚΙΑ ἔχει ὑπογράψει συμφωνία γιὰ ἵδρυση κέντρου ἐρευνῶν στὴν Ἑλλάδα• ἡ πρωτοπόρος παλαιότερα στὴν κινητὴ τηλεφωνία παγκοσμίως ὁμολογεῖ πλέον ὅτι μόνο στὴν Ἑλλάδα βρίσκει τὸ ἐρευνητικὸ προσωπικὸ γιὰ τὸν ἀνταγωνισμό της στὴ διεθνῆ ἀγορά.