Οἰκονομία, πλέον ἐγκώμια

Τὰ ἐγκώμια γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας μας πολλαπλασιάζονται, ἀπ’ τὸν Βολφγκὰνγκ Σώυμπλε μέχρι τὸν Ὄλι Ρέν, ἀλλὰ μόνο ἡ ἀτλαντοκίνητη διαπλοκή μας καὶ οἱ ἀμερικανόδουλοι πολιτικοὶ συνεχίζουν τὴν καταστροφολογία. Οἱ προσφορὲς γιὰ ἐπενδύσεις καὶ συμμετοχὴ στὶς ἀποκρατικοποιήσεις αὐξάνονται καθημερινά, ἐνῶ καὶ οἱ ρωσικοὶ σιδηρόδρομοι ζητοῦν τὴν συμμετοχή τους στὶς ἰδιωτικοιήσεις τοῦ ΟΣΕ καὶ τοῦ ΟΛΘ• στὴν ἀγορὰ ἡ ἀλλαγὴ εἶναι ἐμφανέστατη, μὲ ἀρχὴ ἀπ’ τὶς τουριστικὲς περιοχὲς καὶ μὲ προέκταση τὰ ἀπόνερά τους στὴν πρωτεύουσα καὶ στὶς μεγάλες πόλεις, γιὰ ἀναπλήρωση τῶν προμηθειῶν. Ὁπωσδήποτε ἡ ἀναταραχὴ στὴν Τουρκία εὐνοεῖ τὸ τουριστικὸ ρεῦμα πρὸς τὴν Ἑλλάδα, καθὼς συμπίπτει μὲ τὴν προβολὴ τῶν φυσικῶν καὶ πολιτιστικῶν ἀξιοθεάτων ἀπὸ ὅλους• ἡ σύγκριση γίνεται μὲ τὴν πρὸ ἔτους κατάσταση, ὅταν ὁ τουρισμὸς εἶχε μειωθεῖ κατὰ 40% τὸ πρῶτο ἑξάμηνο καὶ περιορίσθηκε σὲ 5% μόνο γιὰ ὁλόκληρο τὸν χρόνο, δηλαδὴ διπλασιάσθηκε.