Σαμαρᾶς σὲ ναυτικὴ ἄσκηση

Τὴν διεξαγωγὴ μεγάλης ἀεροαυτικῆς ἀσκήσεως παρακολούθησε ὁ πρωθυπουργός, μαζὶ μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ἀπ’ τὸ Στρατηγεῖο Διοικήσεως Ἀνατολικῆς Μεσογείου• ἡ ἄσκηση περιλάμβανε τὴν ἀνάπτυξη τοῦ στόλου στὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν κάλυψή του ἀπὸ μαχητικὰ ἀεροσκάφη. Μετὰ τὸ τέλος τῆς ἀσκήσεως ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε, ὅτι, «ἡ ἀεροναυτικὴ ἄσκηση ἔγινε, παρὰ τὶς δύσκολες οἰκονομικὲς συνθῆκες τῆς χώρας, γιὰ νὰ δείξουμε τὴν ἑτοιμότητα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεών μας»• ἡ κυβέρνηση παρακολουθεῖ στενὰ τὴν ἀναταραχὴ στὴν Τουρκία καὶ ἀποστέλλει μήνυμα πρὸς κάθε κατεύθυνση ὅτι ἔχουμε ἕτοιμες τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις μας. Εἶναι γνωστὸ ὅτι πάντοτε ἡ Ἄγκυρα, ὅταν ἀντιμετωπίζει ἐσωτερικὲς δυσκολίες, ἐπιδίδεται σὲ ἐθνικιστικὲς ἐπιδείξεις γιὰ ἀποπροσανατολισμὸ τῆς κοινῆς γνώμης.