Περὶ τὸν Ῥοδανὸν ἀγαπηθείς

Οἱ σχέσεις τῶν Ἑλλήνων στὶς ἀποικίες τους μὲ τὰ γειτονικὰ βαρβαρικὰ φύλα ἦταν φιλικὲς τὶς περισσότερες φορές, χωρὶς ἰδιαίτερες δυσκολίες• τὸ ἐμπόριο μεταξύ τους διεξαγόταν μὲ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν προϊόντων καὶ χωρὶς ἔμφαση στὴν ἐκμετάλλευσή τους. Μερικοὶ ἦταν ἀγαπητοὶ στοὺς βαρβάρους, «ὡς καὶ Μασσαλίας Πρῶτις ὑπὸ Κελτῶν τῶν περὶ τὸν Ῥοδανὸν ἀγαπηθείς»• ὅπως ὁ Πρῶτις ἀπ’ τὴν Μασσαλία ὁ ὁποῖος ἦταν ἀγαπητὸς στοὺς Κέλτες τοῦ ποταμοῦ Ῥοδανοῦ. «Καὶ Θαλῆν δέ φασιν ἐμπορίᾳ χρήσασθαι καὶ Ἱπποκράτην τὸν μαθηματικόν»• καὶ ὁ Θαλῆς λένε ὅτι χρησιμοποίησε τὸ ἐμπόριο γιὰ τὰ ταξείδια του καὶ ὁ μαθηματικὸς Ἱπποκράτης, ἄγνωστος ἀπὸ ἄλλη πηγή. «Καὶ Πλάτωνι τῆς ἀποδημίας ἐφόδιον ἐλαίου τινός ἐν Αἰγύπτῳ διάθεσιν γενέσθαι»• καὶ ὁ Πλάτων γιὰ τὴν ἀποδημία του στὴν Αἴγυπτο ἐξοικονόμησε τὰ ἔξοδά του μὲ τὴν πώληση ἐλαίου. Μὲ τὸ ἐμπόριο ἔγινε ἡ πρώτη πολιτιστικὴ ἀνταλλαγὴ στοὺς χρόνους ἐκείνους.