Φωτοβολταϊκὰ καὶ κρασιὰ

Ἡ ἐπιβολὴ φορολογίας, 11,8% στὰ φωτοβολταϊκὰ συστήματα τῆς Κίνας ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή, μᾶλλον γίνεται γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων, ὅπως ἀποδεικνύει ἡ ἀπάντηση τοῦ Πεκίνου, γιὰ ἔρευνα στὶς ἐξαγωγὲς εὐρωπαϊκῶν κρασιῶν• τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ στὴν συνάντησή της μὲ τὸν Κινέζο πρωθυπουργὸ στὸ Βερολίνο, εἶχε ταχθεῖ ἐναντίον τοῦ μέτρου, ἐνῶ τὴν ἀκολούθησαν καὶ ἄλλες δεκαοκτὼ ἑταῖροι τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἀκολούθησε τὴν μέση ὁδό, ἐπέβαλε χαμηλοὺς δασμοὺς καὶ ἔδωσε διμήνη προθεσμία γιὰ τὴν ἐξεύρεση λύσεως κι ἂν αὐτὴ περάσει ἄγονος, τότε θὰ αὐξηθοῦν σὲ 48% περίπου• πάντως οἱ συνομιλίες γιὰ τὴν ἐξεύρεση συμβιβαστικῆς λύσεως ἔχουν ἀρχίσει καὶ ὁδηγοῦνται σὲ καλὸ δρόμο, ὁπότε ὁ συμβιβασμὸς θεωρεῖται ἀναγκαῖος λόγῳ τῶν μεγάλων ἐξαγωγῶν κρασιῶν. Ἡ βιομηχανία φωτοβολταϊκῶν συστημάτων τῆς Κίνας παρουσίασε ἁλματώδη ἀνάπτυξη τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἤδη οἱ Ἀμερικανοὶ ἐπέβαλαν ὑψηλοὺς δασμούς, ἀλλὰ οἱ Εὐρωπαῖοι διαφοροποιοῦνται.