Τουρκία, πρὸς ἀναμέτρηση

Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν προετοιμάζεται γιὰ ἀναμέτρηση, μὲ τοὺς πιστοὺς γιὰ προσευχὴ καὶ τὴν Ἀστυνομία πανέτοιμους, ὅταν οἱ κεντρικὲς πλατεῖες εἶναι γεμάτες ἀπὸ διαδηλωτὲς καὶ ἐμφανῆ τὸν κίνδυνο αἱματοχυσίας, ἐνῶ οἱ νεκροὶ εἶναι τρεῖς• ἡ κυβέρνηση αἰσθάνεται ὅτι δὲν ἐλέγχεται ἡ κατάσταση, καθὼς οἱ διαδηλώσεις ἔγιναν τρόπος ζωῆς τουλάχιστον καὶ ἐκτονώσεως τῶν νέων ἀπ’ τὴν πληκτικὴ καθημερινότητά τους. Ἔμαθαν οἱ Τοῦρκοι τὸ τί σημαίνει κάθοδος στοὺς δρόμους καὶ διαπληκτισμοὶ μὲ τὴν Ἀστυνομία, διότι σοβαρὲς συγκρούσεις δὲν ἔχουν σημειωθεῖ ἀκόμη εὐτυχῶς• ἡ διεθνὴς κοινότης ἀποδοκιμάζει τὴν ἀστυνομικὴ βία, ἀλλὰ οἱ νεαροὶ ἀπ’ τὶς δεκάδες τῶν πόλεων δὲν ἐμφανίζονται διατεθειμένοι ἐπιστρέψαι στὰ σπίτια τους, διότι τέτοια πλούσια ἐμπειρία δὲν τὴν βρίσκουν πουθενὰ ἀλλοῦ. Ἀπ’ τὴν ἄλλη, οἱ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομικὴ ζωὴ εἶναι δυσβάστακτες πλέον, καθὼς ἡ ἄφιξη τουριστῶν μειώθηκε κατὰ 30-40%, ξένων ἐπιχειρηματιῶν ἐπίσης, ὅπως καὶ ἡ κίνηση στὴν ἀγορά.