Ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτου

Τὸν κίνδυνο τῆς ὑπερθερμάνσεως τοῦ πλανήτου, ἂν δὲν ληφθοῦν μέτρα μειώσεως τῶν ἐκπομπῶν ρύπων, ἐπισημαίνει ἔκθεση τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κέντρων Περιβάλλοντος• οἱ τελευταῖες μετρήσεις, μετὰ τὴν ἀποτυχία τῆς διεθνοῦς διασκέψεως γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο, λόγῳ τῆς ἀντιδράσεως τῶν Ἀμερικανῶν κυρίως, δείχνουν ὅτι ἡ αὔξηση τῆς μέσης θερμοκρασίας τὸ 2100 θὰ εἶναι 4 βαθμῶν Κελσίου, μὲ τρομακτικὲς συνέπειες γιὰ τὸ κλίμα. Οἱ προηγούμενες μετρήσεις προέβλεπαν αὔξηση τῆς θερμοκρασίας κατὰ ἑνάμισυ μὲ δύο βαθμούς, ὁπότε ὁ διπλασιασμός της σημαίνει ταχύτατη τήξη τῶν πάγων τῶν πόλων καὶ τῶν παγετώνων τῶν Ἰμαλαΐων• οἱ εἰκόνες τῶν ταινιῶν ἐπιστημονικῆς φαντασίας μᾶλλον γίνονται πραγματικότης. Ἀλλὰ οἱ μεγάλοι τοῦ κόσμου κωφεύουν• πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ ἀνεμοστρόβιλοι στὶς μεσοδυτικὲς ἀμερικανικὲς πολιτεῖες εἶναι σαφῆ προμηνύματα.