Συρία, παρεμβολὴ τοξικῶν

Ὁ ἐμφύλιος πόλεμος στὴ Συρία ὁδηγεῖται στὴν ἐπκράτηση τῶν καθεστωτικῶν, μετὰ τὴν κατάληψη ὁλοκλήρου τῆς στρατηγικῆς σημασίας πόλεως Κουσάιρ, ἐνῶ διεθνῶς οἱ διαφωνίες ὀξύνονται• ἡ Γαλλία ἰσχυρίζεται, ὅτι ἔχει ἀποδείξεις γιὰ τὴν χρήση τοῦ τοξικοῦ ἀερίου σαρὶν ἀπ’ τοὺς κυβερνητικούς, ἀλλὰ οἱ Ρῶσοι προβάλλουν τὶς διαβεβαιώσεις τῆς Δαμασκοῦ, ὅτι ἔχει στὰ χέρια της σωλῆνες ἐκτοξεύσεως τοῦ ἀερίου ἀπ’ τοὺς ἀντάρτες. Μᾶλλον ἡ ἀλήθεια εἶναι στὴ μέση, μὲ χρήση τοῦ σαρὶν ἀπὸ ἀμφοτέρους• ἡ ἀναταραχὴ στὴν Τουρκία προκάλεσε πολλὰ προβλήματα στοὺς ἀντάρτες, καθὼς ἐξαρτοῦσαν τὸν ἀνεφοδιασμό τους ἀπ’ τὰ ἐκτενῆ σύνορα. Πάντως σὲ διπλωματικὸ ἐπίπεδο ξανάρχισαν οἱ διαβουλεύσεις Μόσχας καὶ Οὐάσιγκτον γιὰ σύγκληση εἰρηνευτικῆς διασκέψεως• θεωρεῖται διέξοδος, ἀλλὰ δυσκολεύει ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἀντιπροσώπων τῶν ἀνταρτῶν, λόγω ἐντόνων διαφωνιῶν.