Ἐποικοδομητικὲς συνομιλίες στὴν Φιλανδία

Οἱ συνομιλίες τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Φιλανδία ἦταν ἄκρως ἐποικοδομητικὲς γιὰ ἀμφότερες τὶς χῶρες• τὰ εὐρωπαϊκὰ καὶ διμερῆ θέματα ἦταν τὰ κύρια, ἐνῶ ἡ προσέλκυση ἐπενδύσεων στὴν Ἑλλάδα εἶχε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς παρουσίασε τὴν σημαντικὴ ἀλλαγὴ στὴν χώρα μας καὶ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, θέτοντας ὁριστικὰ τέλος στὸν κίνδυνο ἐξόδου μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη• ἡ Φιλανδία ἔχει ἀναπτυγμένη οἰκονομία, μὲ τὴν ΝΟΚΙΑ πρωτεργάτη της στὴν κινητὴ τηλεφωνία, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπέκταση τῶν ἐργασιῶν της στὴν Ἑλλάδα. Τὸ μεγάλο χαρτὶ τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ ἡ διάθεση στὴν χώρα μας τοῦ καλύτερου ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ παγκοσμίως, ὅπως τὸ ἀναγνωρίζουν ὅλοι τους πλέον, μὲ πρῶτο τὸν ἀντιπρόεδρο τῆς ΝΟΚΙΑ. Ἔχουμε ἀσυναγώνιστα πλεονεκτήματα πλέον στὸν διεθνῆ ἀνταγωνισμό.