Σύγκρουση Εὐρωπαίων, ΔΝΤ

Ἡ ἔκθεση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου γιὰ τὴν ἀσκηθεῖσα πολιτικὴ στὴν Ἑλλάδα ἀποτέλεσε ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἔκρηξη δημοσίας συγκρούσεώς του μὲ τὴν Εὐρωζώνη• ἡ ὁμολογία τοῦ Ταμείου ὅτι ἀσκήθηκε λάθος πολιτική, ἐπιρίπτει ταυτοχρόνως τὶς εὐθύνες στὴν Εὐρωζώνη γιὰ τὴν καθυστέρηση τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ πολλὰ ἄλλα. Τὸ πρόβλημα ἔχει βαθύτερες διαστάσεις καὶ ἀφορᾶ τὸν οἰκονομικὸ πόλεμο, μὲ τὶς πολιτικὲς προεκτάσεις του, εὐρὼ καὶ δολλαρίου• τὸ Ταμεῖο παρενέβη –φυσικὰ μὲ κύρια τὴν εὐθύνη τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ μας-, ἐπειδὴ διέθετε τοὺς «καταλλήλους» μηχανισμοὺς ἀποφυγῆς τῆς χρεωκοπίας• οἱ Εὐρωπαῖοι ὑποχρεωτικὰ ἀκολουθοῦσαν, διότι δὲν διέθεταν θεσμοὺς δημοσιονομικοῦ ἐλέγχου. Ἀλλὰ αὐτὸ ἐπιδίωκαν οἱ κερδοσκόποι καὶ οἱ ἐν Ἀθήναις συνεργάτες τους. Τὰ πράγματα ἄλλαξαν, ἡ Εὐρωζώνη ἀπέκτησε τοὺς θεσμοὺς καὶ ἡ ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας εἶναι γεγονός. Μία εἶναι ἡ ἀπάντηση, πληρώνει τὸ Ταμεῖο γιὰ τὰ λάθη του, διαγράφει τὸ χρέος, πληρώνει ὁ ἔνοχος…