Ἀξιοθρήνητος πρώην τσάρος

Ὁ πρώην τσάρος τῆς οἰκονομίας ἧταν ἀξιοθρήνητος στὴν ὁμιλία του στὴ Βουλή, μὲ τὴν ἐπανάληψη τῶν ἴδιων ἐπιχειρημάτων, ὅτι δῆθεν ἔδωσε τὴν λίστα γιὰ ἔλεγχο, ἀλλὰ ἕνα δὲν διευκρίνισε: δὲν ἦταν πρωτοκολλημένο τὸ ἔγγραφο τῶν Γάλλων, ἀλλὰ τί ἀπέγινε; ἐξαφανίσθηκε μαζὶ μὲ τὸ ἀρχικὸ cd; Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι δακρύβρεκτα καὶ θυμίζουν τὶς γυναικοῦλες τῆς γειτονιᾶς• δὲν εἶναι θῦμα κανενός, διότι ὁ ἴδιος εἶχε ἐνοχοποιήσει τοὺς προκατόχους του μὲ τὸν χυδαιότερο τρόπο, ἔκανε τὴν ἀλλοίωση τῶν δημοσιονομικῶν στοιχείων καὶ τὴν κατασυκοφάντηση τῆς χώρας στὸ ἐξωτερικό, ὅσο δὲν ἔχει γίνει οὔτε ἀπὸ στρατεύματα κατοχῆς σὲ δηώμενη χώρα• οἱ μυστικοὶ δεῖπνοι τοῦ «Πεντελικοῦ» εἶναι γνωστοὶ κι ἀπ’ αὐτὰ ξεκίνησε ἡ ὑπόθεση τῆς μεθοδευμένης χρεωκοπίας τῆς χώρας. Ἀναφέρθηκε στοὺς νόμους ποὺ ψήφισε, ἀλλὰ ὄχι στὴν ἐφαρμογή τους, οὔτε στὶς χαριστικὲς τροπολογίες γιὰ τοὺς συγγενεῖς. Μίλησε τελευταῖος, ἀλλὰ δὲν ἔπεισε κανέναν. Παραπέμφθηκε.