Ὁμολογία λάθους, πρακτικὰ

Ἐπισήμως πλέον ὁμολογεῖ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ὅτι ἔκανε λάθος στὴν πολιτική του στὴν Ἑλλάδα τὴν τριετία, ἀλλὰ καὶ ἀναγνωρίζει, ὅτι ἔχει σημειωθεῖ σημαντικὴ πρόοδος καὶ δὲν θὰ ἀπαιτηθοῦν ἄλλα μέτρα τὴν τρέχουσα διετία• ἡ ὁμολογία τοῦ λάθους τιμᾶ τὸ Ταμεῖο, ἀλλὰ πάντοτε στὴ δημοκρατία ἡ ὁμολογία τοῦ λάθους συνοδεύεται κι ἀπ’ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ζημίας, εἶναι τὸ «λόγον διδόναι τῆς δημοκρατίας». Διαφορετικά, πρόκειται γιὰ ὁλοκληρωτικὴ συμπεριφορὰ ἀπέναντι σὲ δούλους• κι ἔτσι μὲν ἐφέρθησαν ὁ τότε πρόεδρός του καὶ ὁ ἐδῶ γκαουλάιτερ, ἀλλὰ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ὑπέφερε, χιλιάδες αὐτοκτόνησαν, ἑκατομμύρια ὑποφέρουν ἀκόμη. Ἡ ἀποζημίωση τῶν Ἑλλήνων ἀπαιτεῖται καὶ ἡ δημοσίευση τῶν πρακτικῶν, ἀπ’ τὶς πρῶτες συναντήσεις τους.