Οἴονται βίον προστετρῖφθαι

Ἡ ἐνασχόληση τοῦ Σόλωνος μὲ τὸ ἐμπόριο δὲν τοῦ ἄλλαξε τὸν χαρακτῆρα του, ὅπως στοὺς Ἕλληνες τῆς ἐποχῆς του• ὅσοι σοφοὶ ταξείδεψαν στὴν Αἴγυπτο καὶ στὴν Μεσοποταμία γιὰ νὰ ἀναζητήσουν τὴν γνώση τους, τὸ ἐμπόριο χρησιμοποίησαν ὡς μέσο. «Τὸ δ’ οὖν εὐδάπανον τῷ Σόλωνι καὶ ὑγρὸν πρὸς τὴν δίαιταν»• ἡ συνήθεια τοῦ Σόλωνος τοῦ νὰ ζεῖ σπάταλα καὶ ἡ ἄνεση τῆς συμπεριφορᾶς του. «Καὶ τὸ φορτικώτερον καὶ φιλοσοφώτερον ἐν τοῖς ποιήμασι διαλέγεσθαι περὶ τῶν ἡδονῶν»• καὶ τὸ ὁμιλεῖν σὰν ἁπλὸς ἄνθρωπος παρὰ ὡς φιλοσοφημένος στὰ ποιήματά του γιὰ τὶς ἡδονές. «Τὸν ἐμπορικὸν οἴονται βίον προστετρῖφθαι»• τὸ ὀφείλει στὴν ἀσχολία του μὲ τὸ ἐμπόριο. «Πολλοὺς γὰρ ἔχοντα κινδύνους καὶ μεγάλους ἀνταπαιτεῖν πάλιν εὐπαθείας τινὰς καὶ ἀπολαύσεις»• διότι ἀντιμετωπίζων πολλοὺς καὶ μεγάλους κινδύνους, ἀπαιτεῖται κάποια ἄνεση καὶ εὐμάρεια. Οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τότε δὲν ἦταν μονοσήμαντοι στὴν καθημερινή τους πρακτική.