Ἀποκατάσταση ἐμπιστοσύνης

Ἡ ἀποκατάσταση τῆς διεθνοῦς ἐμπιστοσύνης πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ὡς πρὸς τὴν διέξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ἔγινε μὲ τὴν τελευταία ἔκθεση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου• τὰ Μνημόνια ἄρχισαν ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα, μὲ τρία χαρακτηριστικά: πρῶτον, τὴν ὑπόγεια συμφωνία τοῦ σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τοὺς κερδοσκόπους καὶ τὰ κυκλώματά τους στὸ Ταμεῖο• δεύτερον, τὴν ἐξαπάτηση τῆς Εὐρωζώνης, διότι δὲν ὑπῆρχε ἑνιαία πολιτικὴ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἀπειλῆς χρεωκοπίας• τρίτον, τὴν πλήρη συμπαιγνία ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς, μετὰ τῶν πολιτικῶν παραφυάδων τους, γιὰ τὴν ἐξύμνηση τῶν μέτρων καὶ τὴν καθύβριση τῶν Εὐρωπαίων, μὲ πρώτη τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ. Ἡ κατανόηση τῆς σημερινῆς καταστάσεως ἐπιβάλλει καὶ ἀπαιτεῖ πλήρη γνώση τῶν γενεσιουργῶν αἰτίων της, διαφορετικὰ περιτριβόμεθα περὶ τὰ ἴδια• ἡ εἰσροὴ ξένων ἐπενδύσεων, ἀκόμη καὶ ἀτλαντικῶν, δείχνει ὅτι ἐλάχιστοι εἶχαν πιστέψει στὴν καταστροφολογία τῆς τριετίας. Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἔχει ἄμεσο ἀντίκτυπο καὶ στὴν εὐρωπαϊκή.