Τουρκία, ἐπάνοδος Ἐρντογὰν

Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν στὴν χώρα του θεωρεῖται κρίσιμη καμπὴ γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ ἀναταραχή, μετὰ ἀπὸ ἑπτὰ συνεχεῖς ἡμέρες• οἱ πιστοὶ δὲν κατέβηκαν στοὺς δρόμους, ὡς μέρος τοῦ προσκυνήματός τους στὰ τζαμιά, ὅπως εἶχε προαναγγελθεῖ, ἀλλὰ ἀναμενόταν χθὲς ἡ παλλαϊκὴ ὑποδοχὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ. Οἱ διαδηλώσεις ἔχουν ἐπεκταθεῖ σχεδὸν σὲ ὅλες τὶς πόλεις, καθὼς ἡ νεολαὶα μιμεῖται τοὺς συνομήλικούς της τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μὲ γιορτὲς καὶ ἄλλες μαζικὲς ἐκδηλώσεις• πρόκειται γιὰ τρόπο ζωῆς ἄγνωστον προηγουμένως στὴν Τουρκία. Πάντως ἡ Ἀστυνομία παρενέβη καὶ πάλι καὶ συνέλαβε ἕνδεκα ξένους φοιτητές, ἀλλὰ ἀφέθηκαν ὅλοι τους ἀργότερα ἐλεύθροι, ἐνῶ σημειώθηκαν καὶ συγκρούσεις σὲ πολλὲς πόλεις• ἡ ἀποκατάσταση τῆς τάξεως μᾶλλον ἀποβαίνει πολὺ δύσκολη, διότι ἤδη οἱ διαδηλωτὲς ζητοῦν τὴν παραίτηση τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἐνῶ οἱ ζημίες στὴν οἰκονομία γίνονται πλέον δυσβάστακτες. Πέραν τῆς μειώσεως τοῦ τουρισμοῦ ἄρχισαν καὶ οἱ δυσκολίες στὴν βιομηχανικὴ παραγωγή.