Συρία, πλήρης ἀνατροπὴ

Στὴν πλήρη ἀνατροπὴ τῆς πολιτικῆς ἰσορροπίας στὴν Συρία ἔφερε ἡ προχθεσινὴ ἀνακατάληψη τῆς Κουσέιρ ἀπ’ τὰ κυβερνητικὰ στρατεύματα• ἡ Οὐάσιγκτον ἀντέδρασε μὲ ὀργίλο τόνο καὶ καταγγελίες κατὰ τῆς Δαμασκοῦ, διότι ἔχασαν τὴν στρατηγική τους θέση οἱ ἀντάρτες, ὁπότε εἶναι δύσκολη ἡ ἄμυνά τους καὶ στὰ ἄλλα μέτωπα, ὅταν ἔχει περιορισθεῖ σημαντικὰ κι ὁ ἀνεφοδιασμός τους ἀπ’ τὴν Τουρκία, λόγῳ τῆς ἐσωτερικῆς ἀναταραχῆς. Ἡ εἰρηνευτικὴ διάσκεψη τῆς Γενεύης ἀναβάλλεται γιὰ τὸν Ἰούλιο, καθὼς οἱ ἐσωτερικὲς διαμάχες στοὺς ἀντάρτες διευρύνονται κι εἶναι ἀδύνατη, μετὰ τὶς ἐξελίξεις στὸ στρατιωτικὸ μέτωπο, ἡ συμφωνία τους γιὰ τὴν ἀνάδειξη ἑνιαίας ἡγεσίας• ὁ ἐνδοϊσλαμικὸς θρησκευτικὸς πόλεμος συνεχίζεται, ἀλλὰ στὴ Συρία οἱ Σιίτες διαθέτουν περισσότερες προσβάσεις ἀπέναντι στοὺς Σουνίτες. Αὐτὴ εἶναι μᾶλλον ἡ εἰδοποιὸς διαφορά.