ΣΥΡΙΖΑ, μετατροπὴ σὲ κόμμα ἢ ἐξελίξεις

Ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀποφάσισε, μὲ πλειοψηφία, τὴν διάλυση τῶν συνιστωσῶν καὶ τὴν μετατροπή του σὲ ἑνιαῖο κόμμα, ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὴ συζήτηση• οἱ συνιστῶσες, καὶ περισσότερο ἡ Ἀριστερὴ Πλατφόρμα, διατηρεῖ τὶς θέσεις της καὶ δὲν ἀποδέχεται τὴν ἀπόφαση, ἀλλὰ μεταθέτει τὴν ἀναμέτρηση μὲ τὸν πρόεδρο στὸ συνέδριο ποὺ ἀρχίζει τὴν Πέμπτη. Οἱ ἐξελίξεις στὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ἔχουν βαρύνουσα σημασία, διότι παραμένει σὲ δημοσκοπικὸ τέλμα, ἀκόμη κι ἀπ’ τὴν διαπλοκή, ἐνῶ οἱ συνιστῶσες ἀναγνωρίζουν ὅτι δὲν ἔχει ἀπήχηση ἡ στεῖρα ἀντιπολίτευση στὸν κόσμο, ὅταν βλέπει τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, καὶ θεωρεῖ τὸν ΣΥΡΙΖΑ ὡς ἐκφραστὴ τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς καὶ ἐξ αἰτίας τῶν προσωπικῶν ἐπαφῶν τοῦ προέδρου του. Ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἡ πορεία τοῦ συνεδρίου…