Σκληρὴ πολιτικὴ σύγκρουση

Σὲ σκληρὴ πολιτικὴ σύγκρουση μετατρέπεται τὸ λάθος τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, καθὼς ὁ πρωθυπουργὸς ὑπογραμμίζει τὴν ἀπόφαση συνεχίσεως τῆς πολιτικῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιμένει στὴν καταστροφολογία του. Στὸ προσυνέδριο τῆς Θεσσαλονίκης τῆς Νέας Δημοκρατίας ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπανέλαβε τὴν πεποίθησή του γιὰ δεδομένη ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, τὴν ὁποία ἀναγνωρίζουν ἀκόμη καὶ οἱ ὑπονομευτὲςτῆς τριετίας, μὲ τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ Κώστα Καραμανλῆ• ἡ παρουσία τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ, ποὺ ἔγινε δεκτὸς μὲ θερμότατες ἐπευφημίες, προσέφερε τὴν εἰκόνα τῆς συνοχῆς καὶ τῆς ὁμοφωνίας στὴν κυβερνητικὴ παράταξη. Ὁ πρωθυπουργὸς δέχθηκε καὶ ἀντιπροσωπεία τῶν ἐργαζομένων στὰ χρυσωρυχεῖα τῆς Χαλκιδικῆς, τοὺς ὁποίους διαβεβαίωσε ὅτι ἡ ἐπένδυση θὰ προχωρήσει κανονικά• στὸ ἐσωτερικὸ τῆς κυβερνήσεως αἴρονται οἱ διαφωνίες, μὲ νέα συνάντηση τὴν Τετάρτη τῶν τριῶν ἀρχηγῶν, καθὼς καὶ οἱ ἄλλοι δύο ἐγγυήθηκαν τὴν κυβερνητικὴ ἑνότητα.