Συναντήσεις τῆς τρόϊκας

Ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἀρχίζει τὶς συναντήσεις του μὲ τὴν τρόϊκα, γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τοῦ τριμήνου, ἀλλὰ κάτω ἀπὸ ἐντελῶς διαφορετικὲς συνθῆκες, μετὰ τὴν ὁμολογία τοῦ λάθους ἀπ’ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο καὶ τὴν δημοσία πλέον σύγκρουσή του μὲ τοὺς Εὐρωπαίους• ὁ Γιάννης Στουρνάρας ἔχει ἐπισημάνει ἤδη, ὅτι ἀποτελεῖ διαπραγματευτικὸ ὅπλο γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἡ ὁμολογία. Στὶς διαβουλεύσεις θὰ κριθοῦν τὰ ἐπίμαχα θέματα, ὅπως ἡ μείωση τοῦ ΦΠΑ καὶ τοῦ φόρου τῶν ἐπιχειρήσεων• ἡ τρόϊκα δὲν εἶναι πλέον ἡ παλαιά, ἑνωμένη, καθὼς οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ἀπαντήσει μὲ δριμύτητα στὶς αἰχμὲς τοῦ Ταμείου ἐναντίον τους, ἐνῶ πολλοὶ ζητοῦν τὴν ἀπομάκρυνσή του ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἀφοῦ δὲν διαθέτει οὔτε τὰ ἐφόδια ποὺ προαναγγέλλει, ἐμπειρία καὶ κατάλληλη οἰκονομικὴ πολιτική, ὅπως τὸ ἀπέδειξε στὴν Ἑλλάδα. Αὐτὸ ἀποτελεῖ πρόσθετο ἐπιχείρημα στὴν κυβέρνηση, καθὼς ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ οἱ διασυνδέσεις κυκλωμάτων τοῦ Ταμείου μὲ τοὺς κερδοσκόπους.