ΝΟΚΙΑ, ψηφιακή τεχνολογία

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Φιλανδία ἦταν ἄκρως ἐπιτυχής, διότι ἔγινε προβολὴ τῆς πραγματικῆς καταστάσεως τῆς χώρας μας, μὲ τὴν παρουσία καὶ ἄλλων ὁμολόγων του, ὅπως ἐκείνου τῆς Ἰρλανδίας• ὁ Γιοῦρι Κατάινεν δέχθηκε τὴν πρόσκληση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ θὰ ἐπισκεφθεῖ σύντομα τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν προώθηση τῶν φιλανδικῶν ἐπενδύσεων. Γιὰ πολλοὺς κλάδους ἐνδιαφέρονται οἱ Φιλανδοὶ ἐπιχειρηματίες, ἀλλὰ ἕνας εἶναι ἡ πολύφερνη νύμφη στὴν Ἑλλάδα• ἡ ψηιφιακὴ τεχνολογία, περισσότερο τῆς κινητῆς τηλεφωνίας. Ἡ ΝΟΚΙΑ ἔχει ἄμεση ἀνάγκη τοῦ πλέον προηγμένου λογισμικοῦ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ σκληροῦ διεθνοῦς ἀνταγωνισμοῦ μὲ τὴν SAMSUNG κυρίως• γνωρίζει ὅτι μόνο στὴν Ἑλλάδα παράγεται τὸ λογισμικὸ αὐτό, ὅπως τὸ ἔχει ὁμολογήσει ἡ ἴδια.