Πόλεμος εὐρὼ καὶ δολλαρίου

Ἡ ὁμολογία τοῦ λάθους ἀπ’ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο δὲν ἔγινε τυχαῖα, παρὰ ἀποτελεῖ κλιμάκωση τοῦ οἰκονομικοῦ πολέμου εὐρὼ καὶ δολλαρίου• τὸ ΔΝΤ παρενέβη στὰ οἰκονομικά μας, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ, μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι διαθέτει τὴν ἐμπειρία γιὰ παρόμοια προβλήματα, δηλαδὴ γνωρίζει ποιὰ πολιτικὴ πρέπει νὰ ἐφαρμοσθεῖ, καὶ ὅτι διαθέτει τοὺς κατάλληλους μηχανισμοὺς γιὰ τὴν παρακολούθησή της• ἡ Εὐρωζώνη, εὑρέθη πρὸ τετελεσμένων γεγονότων, διότι δὲν εἶχε θεσπισθεῖ ἡ αὐστηρὰ δημοσιονομικὴ πειθαρχία, οὔτε εἶχε προετοιμασθεῖ ἡ ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορά, ὅπως τὰ ἐπισήμανε προχθὲς ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς. Φυσικὰ πέραν αὐτῶν ἦταν καὶ οἱ συνεννοήσεις τῆς τότε κυβερνήσεως μὲ τοὺς κερδοσκόπους, γνωστὰ αὐτὰ στοὺς ἀναγνῶστες «Τοῦ Ἐμμελοῦς»• ἡ ὁμολογία συνοδεύεται κι ἀπὸ ἐπιθέσεις κατὰ τῆς Εὐρώπης, μὲ θέσεις τὶς ὁποῖες πρὸ τριετίας ὑποστήριζαν οἱ Εὐρωπαῖοι. Αὐτὰ τοὺς ἐξοργίζουν περισσότερο καὶ δείχνουν τὸ βάθος τοῦ βρώμικου πολέμου.