Σινοαμερικανικὴ προσέγγιση

Οἱ σινοαμερικανικὲς συνομιλίες κορυφῆς στὴν Καλιφόρνια ἔφεραν σὲ προσέγγιση τοὺς δύο μεγάλους σὲ πολλὰ θέματα, ὅπως στὸ βορειοκορεατικὸ καὶ στὸ τρομοκρατικό, ἂν καὶ ἦταν ἀνεπίσημες, ἀλλὰ παρέμειναν αἰσθητὲς οἱ διαφορὲς στὰ ἄλλα, οἰκονομικὰ καὶ νομισματικά• οἱ Ξὶ Τζιπὶνγκ καὶ Μπάρακ Ὀμπάμα συζήτησαν σὲ καλὸ κλίμα, ἀλλὰ οἱ διαφορὲς εἶναι πολλές. Οἱ Κινέζοι πιέζουν γιὰ πλήρη ἀπελευθέρωση τοῦ ἐμπορίου καὶ γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος, ἀλλὰ οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν σοβαρὲς ἐπιφυλάξεις, διότι φοβοῦνται τὴν ἐπιδείνωση τοῦ ἐμπορικοῦ τους ἐλλείμματος• στὸν κυβερνοχῶρο ἡ Οὐάσινγκτον ἀναγνωρίζει ὅτι γίνονται παρακολουθήσεις, μέσα ἀπ’ τὰ μεγάλα δίκτυα, ἐνῶ κατηγοροῦσε τὴν Κίνα γιὰ κυβερνοεπιθέσεις• τὸ Πεκῖνο ἀπορρίπτει τὶς κατηγορίες καὶ ζητάει πλήρη διαλεύκανση τῶν παρακολουθήσεων. Ἤδη τὸ FBI, ἄρχισε ἀνακρίσεις κατὰ τῶν μεγάλων δικτύων, Google, Skype, Facebook, γιὰ τὴν παραβίαση τῶν προσωπικῶν δεδομένων δεκάδων ἑκατομμυρίων πολιτῶν, ἐνῶ καὶ ἡ Βρεταννία δηλώνει συνένοχη στὶς παρακολουθήσεις.