Τουρκία, πρὸς ἀναμέτρηση

Πρὸς ἀναμέτρηση τῶν διαδηλωτῶν καὶ τῆς κυβερνήσεως ὁδηγεῖται ἡ ἀναταραχὴ στὴν Τουρκία, καθὼς δέκα μέρες τώρα δὲν ὑποχωροῦν οἱ συγκεντρώσεις, παρὰ τὶς προειδοποιήσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ• ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἔκανε τὸ ἑπόμενο βῆμα καὶ ζήτησε τὴν κινητοποίηση τῶν ὀπαδῶν του, κατὰ «τῶν βανδάλων καὶ τῶν ἀναρχικῶν», ὅπως ἀποκάλεσε τοὺς νεαροὺς διαδηλωτές, σὲ ἐπισκέψεις του στὰ Ἄδανα, στὴν Μερσίνη καὶ στὴν Ἄγκυρα. Ἡ κυβέρνηση ἀναγνωρίζει ὅτι βρίσκεται σὲ ἐξαιρετικὰ δύσκολη κατάσταση, καθὼς ἡ αἴσθηση τῆς ἀκυβερνησίας ὑπονομεύει τὸ κύρος της καὶ οἱ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία γίνονται δυσβάστακτες, μὲ πτώση τοῦ τουρισμοῦ κατὰ 30-40%, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀγορὰ καὶ στὴ βιομηχανικὴ παραγωγή, μὲ τὴν ἀπεργία καὶ μόνο τῶν συνδικάτων• ὁ ἀντίκτυπος στὸ ἐξωτερικὸ εἶναι χειρότερος, καθὼς οἱ μεγάλοι τὴν προειδοποιοῦν γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς χρήσεως βίας. Οἱ ἐπιλογὲς εἶναι ἐλάχιστες, ἐνῶ πάντοτε τὸ τουρκικὸ κράτος ἀντιδρᾶ ἰσοπεδωτικὰ στὶς ἐσωτερικὲς δυσκολίες.