Ἀποχώρηση Γκάζπρομ τελικὰ

Ἡ ἀποχώρηση τῆς Γκάζπρομ ἀπ’ τὸν διαγωνισμὸ τῆς ΔΕΠΑ προκάλεσε κρίση στὸ Χρηματιστήριο, ἂν καὶ ἡ πτώση τοῦ δείκτου περιορίστηκε στὴν συνέχεια• τελικὰ ὑπέβαλε πρόταση μόνο ἡ ἀζερικὴ ἑταιρεία γιὰ τὴ ΔΕΣΦΑ, καθὼς ἀποχώρησαν καὶ οἱ ἄλλοι ὅμιλοι. Πάντως ἡ προσωρινὴ ἀβεβαιότης διαλύθηκε, καθὼς ἡ κυβέρνηση δήλωσε ὅτι θὰ προκηρυχθεῖ νέος διαγωνισμὸς καὶ θὰ ἐπιταχυνθεῖ ἡ πώληση τῆς κρατικῆς συμμετοχῆς στὰ ΕΛΠΕ• ἡ δήλωση τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Γκάζπρομ, ὅτι ἀποχώρησε, διότι δὲν εἶναι γνωστὰ τὰ χρέη τῆς ΔΕΠΑ δὲν πείθει καθόλου. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι ἡ Διεύθυνση Ἀνταγωισμοῦ τῆς Ἐπιτροπῆς ἦταν σαφής, ὅτι δὲν θὰ ἐνέκρινε τὴν ἐξαγορά, λόγῳ κυριάρχου θέσεώς της στὴν εὐρωπαϊκὴ ἀγορά• ὁπωσδήποτε ἡ κυβέρνηση πρέπει νὰ τρέξει τώρα στὶς ἄλλες ἀποκρατικοποιήσεις, γιὰ τὴν συγκέντρωση τοῦ ποσοῦ τῶν δύο δις εὐρὼ ἐντὸς τοῦ ἔτους. Οἱ πρῶτες σοβαρὲς δυσκολίες στὴν ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὸ συντεχνιακὸ κράτος.