Πρὸς μείωση ΦΠΑ ἑστιάσεως

Ἡ πρώτη συνάντηση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν μὲ τὴν τρόϊκα δὲν πῆγε ἄσχημα, διότι μᾶλλον ἀποδέχθηκαν τὴν μείωση τοῦ ΦΠΑ στὴν ἑστίαση, στὸ 13% γιὰ ἕνα ἑξάμηνο, ὡς ἔνδειξη ὑποχωρήσεως, μετὰ τὴν ὁμολογία τοῦ λάθους ἀπ’ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο• ἡ τρόϊκα δὲν εἶναι πλέον ἡ παλιά, ἀλλὰ εἶναι σαφέστατα δύο κομμάτια. Ὁ πολὺς καὶ ἀμετροεπὴς ἐκπρόσωπος τοῦ ταμείου ἔχει χαμηλωμένα τὰ φτερά, διότι ὁμολόγησε ὅτι, οὔτε σωστὴ ἀξιολόγηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας μποροῦσε νὰ κάνει, οὔτε καὶ τὴν κατάλληλη πολιτικὴ νὰ προτείνει• ἡ χώρα ἄλλωστε ἔχει σημειώσει σημαντικὴ πρόοδο πρὸς τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας της, ὁ πληθωρισμὸς καὶ τὸν Μάϊο ἦταν ἀρνητικός, 0,2%, τὸ πρωτογενὲς ἔλλειμμα περιορισμένο στὸ ἕνα δις, ἔναντι προγραμματισμένου τεσσάρων, ἐνῶ ἡ κίνηση στὴν ἀγορὰ πολλαπλασιάζεται. Τὰ περιθώρια γιὰ πιέσεις εἶναι ἐλάχιστα, διότι πολλοὶ στὴν Εὐρώπη ζητοῦν τὴν ἄμεση ἀπαλλαγὴ πλέον ἀπ’ τὸ Ταμεῖο.