Ἐνθουσιασμὸς Θεσσαλονικέων

Ἡ ἀπήχηση τῆς Νέας Δημοκρατίας στὸν κόσμο φάνηκε στὸ προσυνἐδριο τῆς Θεσσαλονίκης, ὄχι μόνο ἀπ’ τὴν μαζικὴ συμμετοχὴ τοῦ κόσμου, ἀλλὰ κι ἀπ’ τὶς θερμὲς ἐπευφημίες πρὸς τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ τὸν Κώστα Καραμανλῆ• τὰ ἄλλα κόμματα μόλις καὶ συγκεντρώνουν κάποιους στὶς πρῶτες θέσεις γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς τηλεοράσεως, καὶ πολλὲς φορὲς οὔτε αὐτοὺς δὲν ἔχουν καὶ δίνουν μόνο εἰκόνες τοῦ ἀρχηγοῦ. Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ οἱ διαφαινόμενες πλέον σαφεῖς προοπτικὲς γιὰ τὴν ἐπανάκαμψή της, μαζὶ μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὸ ἐξωτερικό, εἶναι οἱ κύριοι λόγοι• οἱ Μακεδόνες ἔχουν κι ἕναν πρόσθετο λόγο, τὴν ἁλματώδη αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ στὴ Χαλκιδικὴ κυρίως καὶ τὴν ζήτηση ἀκινήτων.