ΣΥΡΙΖΑ, τρεῖς κι ὁ κοῦκος

Οἱ μεγάλες ἀποφάσεις τῆς αὐτοδιαλύσεως τῶν συνιστωσῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῆς μετατροπῆς του σὲ ἑνιαῖο κόμμα ἐλήφθησαν τὴν Κυριακὴ κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς• σὲ αὐτὴν ἔλαμψε ὁ Ναπολεοντίσκος μὲ τὶς ἐπιθέσεις του κατὰ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, τὶς ὁποῖες πρόβαλε δεόντως ἡ διαπλοκή. Ἀλλὰ ἕνα πρᾶγμα δὲν ἔδειξε, εἰκόνα ἀπ’ τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς• ἀπ’ τὰ 120 μέλη της ἦταν παρόντα μετρημένα τὰ 65 στὴν ἀρχὴ τῆς συνεδριάσεως, διότι ἔψαχνες μετὰ νὰ βρεῖς κάποιους κοιμισμένους μὲ ὀνειρικὰ χαμόγελα. Ἡ ὀξεῖα κριτικὴ ἔγινε καὶ γι’ αὐτὸν τὸν λόγο, διότι πιστεύει τὸ περιβάλλον τοῦ προέδρου, ὅτι, μὲ τὴν πόλωση θὰ συσπειρωθοῦν οἱ ὀπαδοὶ περὶ τὸν ἀρχηγό…