Παίζων ἔοικε προσχρήσασθαι

Ὁ Σόλων ἀπὸ νεαρὸς ἀσχολήθηκε μὲ τὴν ποίηση, ἀλλὰ ὄχι γιὰ σοβαρὰ θέματα, παρὰ χάριν παιδιᾶς περισσότερο. «Τῇ δὲ ποιήσει κατ’ ἀρχὰς μὲν εἰς οὐδὲν ἄξιον σπουδῆς»• Ὡς πρὸς τὴν ποίηση στὴν ἀρχὴ δὲν ἔγραψε γιὰ τίποτε σοβαρό. «Ἀλλὰ παίζων ἔοικε προσχρήσασθαι καὶ παράγων ἑαυτὸν ἐν τῷ σχολάζειν»• ἀλλὰ παίζοντας συνήθισε νὰ τὴν ἀπολαμβάνει καὶ νὰ ἐπιδίδεται εἰς αὐτὴν τὶς ὧρες τῆς σχόλης του. «Ὕστερον δὲ καὶ γνώμας ἐνέτεινε φιλοσόφους καὶ τῶν πολιτικῶν πολλὰ συγκατέπλεκε τοῖς ποιήμασιν»• ἀργότερα δὲ περιέλαβε φιλοσοφικὲς καὶ πολλὲς πολιτικὲς σκέψεις πλέκοντάς τες στὰ ποιήματά του. «Οὐχ ἱστορίας ἕνεκεν καὶ μνήμης, ἀλλ’ ἀπολογισμούς τε τῶν πεπραγμένων ἔχοντα»• ὄχι χάριν τῆς ἱστορίας καὶ τῆς διασώσεώς των, ἀλλὰ ὡς ἀπολογισμοὺς τῶν ὅσων ἔχουν γίνει. «Καὶ προτροπὰς ἐνιαχοῦ καὶ νουθεσίας καὶ ἐπιπλήξεις πρὸς τοὺς Ἀθηναίους»• καὶ προτροπὲς πολλὲς φορὲς καὶ νουθεσίες καὶ ἐπιπλήξεις πρὸς τοὺς Ἀθηναίους.