Τουρκία, σὲ ἀκροβολισμοὺς

Σὲ ἀκροβολισμοὺς πρὸς τοὺς διαδηλωτὲς ἐπιδίδεται ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση, καθὼς οἱ κινητοποιήσεις συνεχίζονται γιὰ δωδέκατη ἡμέρα καὶ οἱ ἐπιπτώσεις τους εἶναι δυσβάστακτες στὴν οἰκονομία καὶ ἀπρόβλεπτες στὴν πολιτικὴ ζωή• ὁ πρωθυπουργὸς ἐπιμένει στὴν σκληρὴ γραμμὴ καὶ καλεῖ τοὺς ὀπαδούς του σὲ ἐγρήγορση, ἐνῶ οἱ διαδηλωτὲς ζητοῦν τὴν παραίτησή του. Τὰ βράδια οἱ ἐπιθέσεις τῆς Ἀστυνομίας κλιμακώνονται, ὡς προεργασία γιὰ κάποιες δυναμικὲς ἐπεμβάσεις, λένε πολλοί, ἀλλὰ καὶ ἡ διείσδυση πρακτόρων διαφόρων ἀποχρώσεων θεωρεῖται δεδομένη• τὸ τουρκικὸ κράτος, ὅποιος κι ἂν εἶναι στὴν ἐξουσία, δὲν πρόκειται νὰ ἀνεχθεῖ τὴν ὑπονόμευση τῆς ὑπάρξεώς του καὶ θὰ ἀπαντήσει μὲ τὸν γνώριμο σὲ αὐτὸ ἰσοπεδωτικὸ τρόπο. Τὰ φαινόμενα αὐτὰ εἶναι ἄγνωστα στὴν τουρκικὴ ἱστορία καὶ κοινωνία• οἱ νεαροὶ δὲν ἐπιστρέφουν εὔκολα στὰ σπίτια τους καὶ στὴν βαρετὴ καθημερινότητά τους• ἔμαθαν τί σημαίνει τραγοῦδι, χορὸς καὶ ἔρωτας σὲ εὐρύτερο κοινωνικὸ καὶ πολιτικὸ χῶρο.