Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις στὴν Δύση, ἀπότομα ἀνοδικὲς στὸ Τόκυο, 4,94%, καὶ στὴ Μόσχα, 2,05%, ἀλλὰ μείωση στὴ Σαγκάη, 1,29%• τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε στὰ 1,3219 δολλάρια καὶ 130,4395 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς ὑποχώρησε,1376,75 καὶ τὸ πετρέλαιο αὐξήθηκε, 103,91. Ἡ ἀνάπτυξη κατὰ 4,1% τῆς ἰαπωνικῆς οἰκονομίας τὸ πρῶτο τρίμηνο, ἡ ἐπίτευξη πλεονάσματος 77 δις δολλαρίων στὸ ἰσοζύγιό της τρεχουσῶν συναλλαγῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ συμφωνία γιὰ ἐπανάληψη τῶν εἰρηνευτικῶν συνομιλιῶν στὴν Κορέα βοήθησαν στὴν βελτίωση τοῦ κλίματος στὴν Ἀσία• ἡ ὑποχώρηση στὴ Σαγκάη ἀποδίδεται στὴν στασιμότητα τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως στὰ 7,75%, παρὰ τὴν αὔξηση τοῦ ἐμπορικοῦ πλεονάσματος σὲ 205 δις δολλάρια τὸν Ἀπρίλιο. Στὴν Δύση οἱ πλημμῦρες στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη καὶ ὁ οἰκονομικὸς πόλεμος εὐρὼ καὶ δολλαρίου θεωροῦνται ἀνασχετικοὶ παράγοντες, παρὰ τὴν διαβεβαίωση τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ὅτι ἡ Εὐρωζώνη ἔχει ξεπεράσει τὴν κρίση• ἡ ἀνάκαμψη συναντᾶ ἐμπόδια ἀκόμη.