Μεταφορὰ libor στὸ Παρίσι

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν προγραμματίσει τὴν μεταφορὰ τοῦ libor, δηλαδὴ τῶν μηχανισμῶν βραχυχρονίου δανεισμοῦ τῶν τραπεζῶν, ἀπ’ τὸ Λονδίνο στὸ Παρίσι, γιὰ τὸν καλύτερο ἔλεγχο τῶν πράξεών του• τὸ σχέδιο μᾶλλον θὰ ἐφαρμοσθεῖ, παρὰ τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις τοῦ Σίτυ, διότι διαπιστώθηκε ἀπ’ τὴν ἀποκάλυψη τῶν παρανομιῶν στὶς τραπεζικὲς δοσοληψίες, ὅτι ἐλάχιστα ἔχουν διερευνηθεῖ ἀπ’ τὶς ἀγγλικὲς ἐποπτικὲς ἀρχές. Πιστεύουν ὅτι πολλὰ συγκαλύπτονται καὶ ἀποφάσισαν τὴν μεταφορά του σὲ καλύτερα ἐποπτευόμενη ἀγορά. Ἡ ἐπιλογὴ τῶν Παρισίων ἔγινε, διότι ἤδη ἡ Φραγκφούρτη, ὡς οἰκονομικὴ πρωτεύουσα τῆς Εὐρωζώνης, συγκεντρώνει τὰ περισσότερα κεφάλαια, κι ὅσα διαρρέουν ἀπ’ τὸ Λονδίνο• ἡ σύγκρουση γιὰ τὸ ἑλληνικὸ πρόγραμμα ἐπιβάλλει τὴν ἐπίσπευση τῆς μεταφορᾶς, διότι θεωρεῖται ὡς ἐλεγχόμενο πλέον ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους τὸ Λονδίνο.