Εὐρώπη, πόλεμος φραγμάτων

Τὸν πόλεμο τῶν φραγμάτων μὲ τοὺς πλημμυρισμένους ποταμοὺς δίδει ἡ Κεντρικὴ Εὐρώπη, καθὼς τὰ νερὰ ἀπ’ τὰ κεντρικὰ ὑψίπεδα κυλοῦν πρὸς τὴν θάλασσα• στὴ Γερμανία ἔχουν ἐγκαταλείψει τὶς οἰκίες τους σὲ δεκάδες χιλιάδες ἄτομα, ἐνῶ τὰ σωστικὰ συνεργεῖα καὶ οἱ ἐθελοντὲς ἐνισχύουν συνέχεια τὰ φράγματα τοῦ Ἔλβα• στὴν Οὐγγαρία καὶ Αὐστρία τὸ ἴδιο, καθὼς ἡ στάθμη τῶν ὑδάτων στὸν ὑπερχειλισμένο Δούναβη ἔχει φθάσει στὸ ὑψηλότερο σημεῖο τῆς ἱστορίας του. Οἱ ζημίες εἶναι ἀνυπολόγιστες, καθὼς ὁλόκληρες πόλεις ἔχουν κατακλυσθεῖ καὶ οἱ ἀγροτικὲς καλλιέργειες ἔχουν καταστραφεῖ• οἱ κατακλυσμιαῖες βροχὲς ἔχουν ἐπεκταθεῖ καὶ στὴν Δυτικὴ Ἑλβετία, ἀλλὰ καὶ στὴν Νοτιοδυτικὴ Γαλλία. Τὸ φαινόμενο θεωρεῖται πρωτοφανὲς γιὰ τέτοια ἐποχὴ στὴν γηραιὰ ἤπειρο. Ἴσως οἱ οὐρανοὶ ἐκδικοῦνται γιὰ τὴν ἀπορρύθμιση τοῦ περιβάλλοντος…