Διακοπὴ λειτουργίας δημοσίων ὀργανισμῶν

Ἡ δημοσίευση τῆς πράξεως νομοθετικοῦ περιεχομένου, γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν παθητικῶν ὀργανισμῶν μὲ ὑπουργικὴ ἀπόφαση, ἔχει προκαλέσει μεῖζον πολιτικὸ θέμα• ὁ ὑπουργὸς Ἐπικρατείας ὑπέγραψε ἀπόφαση γιὰ τὸ κλείσιμο τῆς ΕΡΤ καὶ τὴν ἐπαναλειτουργία της ὑπὸ ἄλλη μορφὴ καὶ χωρὶς κομματικὲς παρεμβάσεις. Οἱ κυβερνητικοὶ ἑταῖροι ἀντέδρασαν καὶ ἡ διαπλοκὴ διέκοψε τὴν λειτουργία ὅλων τῶν μέσων ἐπικοινωνίας, μὲ ἀπόφαση τοῦ ὀργάνου της• ἡ ἐπικοινωνία τοῦ Μεγάρου Μαξίμου μὲ τοὺς ἀρχηγοὺς εἶναι πυρετώδης, ἀλλὰ ἡ ἀπόφαση ἐλήφθη. Ἤδη εὑρίσκονται ἐνώπιον τοῦ διλήμματος, τὴν ἀποδέχονται ἢ ὁδηγεῖται ἡ χώρα σὲ ἕναν μῆνα σὲ ἐκλογές• τὸ δεύτερο δὲν συζητεῖται, ὄχι μόνο ἀπ’ τοὺς ἀρχηγούς, ἀλλὰ κι ἀπ’ τοὺς βουλευτές τους περισσότερο, διότι δὲν ξαναβλέπουν τὰ βουλευτικὰ ἕδρανα. Συμμορφώνονται καὶ οἱ ἀρχηγοί…