Ἐπιπτώσεις ἀπὸ Γκάζπρομ

Οἱ ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν ἀποχώρηση τῆς Γκάζπρομ ἀπ’ τὴν πώληση τῆς ΔΕΠΑ εἶναι ἔντονες στὴν οἰκονομία μας, στὰ πολιτικά μας καὶ στὴν Εὐρώπη• στὸ Χρηματιστήριο, πιὸ εὐαίσθητο, σημειώθηκε ἀπότομη πτώση, μὲ ὁδηγοὺς τὶς τραπεζικὲς μετοχές• στὰ πολιτικά, οἱ ἀντιδράσεις δὲν ἦταν καὶ τόσο ὀξεῖες, διότι δὲν ἔχουν ἐπιχειρήματα τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ὅταν εἶχαν ταχθεῖ κατὰ τῶν ἀποκρατικοποιήσεων• διεθνῶς εἶναι ἀνάμικτες, στὶς Βρυξέλλες ἡ Ἐπιτροπὴ ζήτησε τὴν ἄμεση προκήρυξη νέου διαγωνισμοῦ, ὡς ἔνδειξη μετανοίας μᾶλλον γιὰ τὰ προηγηθέντα, ἐνῶ στὴ Μόσχα ἡ Γκάζπρομ δὲν ἐπανέλαβε τὶς πρῶτες γελοῖες δικαιολογίες, ἀλλὰ καὶ παρασκηνιακὰ ἀφήνουν νὰ ἐννοηθεῖ, ὅτι ἐπιθυμοῦν τὴν ἐνίσχυση τῶν ἑλληνορωσικῶν σχέσεων. Ὁ πρωθυπουργὸς χαρακτήρισε γελοιότητες τὶς πληροφορίες γιὰ νέα μέτρα, λόγῳ τῆς Γκάζπρομ, ἀλλὰ καὶ προωθεῖται ἡ πώληση τῆς ΕΛΠΑ σὲ ἀντίβαρο• τὸ πλῆγμα εἶναι σοβαρό, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι δὲν ἔχει ἐπιπτώσεις στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας.