Σαμαρᾶς, ἐγγύηση διεξόδου

Τὴν προσωπική του ἐγγύηση, ὅτι δὲν θὰ ἐπιτρέψει τὴν ἐπιστροφὴ στὸ σκοτάδι, ἔδωσε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ἐνῶ ὁ Ζὰν Κλὼτ Γιοῦνκερ ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τῆς χώρας γιὰ τὴν σημειωθεῖσα πρόοδο καὶ προέβλεψε ἐπιστροφὴ στὶς ἀγορὲς τοῦ χρόνου• οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα ἐξελίσσονται σὲ ἐποικοδομητικὸ κλίμα, ἴσως γιατὶ δὲν ἔχουν καὶ ἑνιαία ἄποψη πλέον. Ἡ ψυχολογία καὶ ἡ κίνηση τῆς ἀγορᾶς δὲν ἐπηρεάστηκαν ἀπ’ τὴν Γκάζπρομ, ἐπειδὴ ὁ τουρισμὸς αὐξάνεται ἁλματωδῶς, καθὼς ἡ «ἐκτροπὴ» τοῦ τουριστικοῦ ρεύματος ἀπ’ τὴν Τουρκία εὐνοεῖ περισσότερο τὴν χώρα μας• ἤδη πολλὰ πρακτορεῖα, λόγῳ διαμαρτυριῶν τῶν πελατῶν τους, ὀργανώνουν τὴν διαδρομή, ἑλληνικὰ νησιὰ πρῶτα, κι ἂν τὸ ἐπιτρέπουν οἱ συνθῆκες, ἐπίσκεψη καὶ στὴ γειτονικὴ χώρα, ἐνῶ συνέβαινε τὸ ἀντίθετο μέχρι χθές. Ἡ ζήτηση λογισμικοῦ αὐξάνεται κατακόρυφα, ὅταν, ἀκόμη κι ἀπ’ τὶς Ἰνδίες, πολλὲς ἑταιρεῖες μεταφέρουν τὰ κέντρα τῶν ἐρευνῶν τους στὴν Ἑλλάδα.