Δικαιολογίες τῆς Γκάζπρομ

Ἡ ἀποχώρηση τῆς Γκάζπρομ, ἀπ’ τὸν διαγωνισμὸ γιὰ τὴν ἰδιωτικοποίηση τῆς ΔΕΠΑ, ἀποτελεῖ ἀποτυχία γιὰ τὴν κυβέρνηση, διότι καὶ ὁ πρωθυπουργὸς εἶχε συναντήσει τρεῖς φορὲς τὸν πρόεδρό της, ἐνῶ διακήρυσσαν πρὸς κάθε κατεύθυνση ὅτι ἐξασφαλίζουν τὴν ἀγορά της• ἔδειξαν ἀνεπίτρεπτη διαγωγή, διότι, οὔτε κἂν εἰδοποίησαν, ὅτι δὲν θὰ ὑποβάλουν προσφορά. Οἱ λόγοι εἶναι ἄλλοι, οἱ πληροφορίες ἀπ’ τὴν Διεύθυνση Ἀνταγωνισμοῦ τῆς Ἐπιτροπῆς, ὅτι δὲν πρόκειται ἐγκρίναι τὴν ἐξαγορά• αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει, ὅτι συμπεριφέρονται ἔτσι καὶ μὲ τὶς γελοῖες δικαιολογίες, ὅτι ἔχει χρέη ἡ ΔΕΠΑ. Τὴν τελευταία στιγμὴ τὰ πληροφορήθηκαν; Κάτι ἄλλο συμβαίνει. Μᾶλλον ὁ Ρῶσος πρόεδρος θὰ παρέμβει γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κύρους τῆς χώρας του.