Πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, καθὼς οἱ έλπίδες γιὰ ἀνάκαμψη της ἰαπωνικῆς οἰκονομίας δὲν εἶχαν συνέχεια• τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,374 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 128,6275 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1369,50 καὶ τὸ πετρέλαιο, 102,46. Ἡ ἱστορία μὲ τὴν Γκαζπρὸμ στὴν Ἑλλάδα εἶχε ἀντίκτυπο στὶς ἀγορές, καθὼς θρωρήθηκε ὡς προοίμιο γιὰ ἐπιδείνωση τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία• ἡ Ἐπιτροπὴ στὶς Βρυξέλλες ἔσπευσε νὰ καθησυχάσει τοὺς πάντες καὶ ζήτησε τὴν σύντομη ἐπαναπροκήρυξη τοῦ διαγωνισμοῦ καὶ ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ στεφθεῖ μὲ ἐπιτυχία, διότι ὑπάρχουν πολλοὶ ἐνδιαφερόμενοι. Τὸ κλίμα εἶναι ἄσχημο στὴν Εὐρωζώνη, καθὼς ἐκκρεμεῖ καὶ ἡ ἐκδίκαση στὸ Συταγματικὸ Δικαστήριο τῆς Γερμανίας τῆς προσφυγῆς τῶν εὐρωσκεπτικιστῶν κατὰ τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν ὑπερχρεωμένων ἑταίρων• ὁ οἰκονομικὸς πόλεμος εὐρὼ καὶ δολλαρίου καλὰ κρατεῖ, καθὼς ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ ἐπανέλαβε τὰ δηλητηριώδη βέλη γιὰ χρεωκοπία τῆς χώρας μας.